Informacija o zahtjevu za produženjem važenja uvjeta okolišne dozvole uključujući proširenje za postojeće odlagalište otpada „Ivančino brdo“ – Križevci, operatera Komunalno poduzeće d.o.o. iz Križevaca