Informacija o zahtjevu  za provođenje OPUO postupka  –  rekonstrukcija državne ceste DC22, dionica Guščerovec – Križevci, nositelja zahvata Hvatske ceste d.o.o., Zagreb

Izvor:

https://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2019.html

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode