Izvješće o tržištu nekretnina na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini

Na temelju članka 12. stavka 1. alineje 2. i članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (“Narodne novine”, broj 78/15) i točke II. Rješenja o osnivanju i imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije, izuzev područja Grada Koprivnice („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15 i 5/16) Procjeniteljsko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije na 3. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Izvješće o tržištu nekretnina na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o tržištu nekretnina na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini KLASA: 940-01/18-01/2, URBROJ: 2137/1-05/101-18-2 od 26. ožujka 2018. godine.

II.

Izvješće iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku i čini njezin sastavni dio.

III.

Izvješće će se objaviti na mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije.

KLASA: 940-01/17-01/3
URBROJ: 2137/1-05/101-18-6
Koprivnica, 28.ožujka 2018.

Predsjednik:
Miran Peršinović v.r.

Izvješće možete vidjeti OVDJE.