Javni poziv gradovima i općinama za NABAVU SPREMNIKA za odvojeno prikupljanje otpada – Fond za zaštitu okoliša najavljuje poziv za iskaz interesa JLS

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Najavu javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Ovim putem općine i gradovi u mogućnosti su nabaviti spremnike za odvojeno prikupljanje otpada pri vrlo povoljnim uvjetima gdje će se sredstvima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. sufinancirati  do 85% prihvatljivih troškova, dok će se preostala sredstva u visini do 15% osigurati iz proračuna JLS.

Iskazom interesa prikupit će se podaci o potrebama jedinica lokalne samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada temeljem čega će Fond provesti objedinjeni postupak javne nabave za sve jedinice lokalne samouprave. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao Posredničko tijelo razine 1 objavit će ograničeni poziv Fondu za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. godina

Cijeli tekst Najave javnog poziva, kao i sve ostale informacije, objavljene su na sljedećim mrežnim stranicama www.fzoeu.hr , www.hgk.hr, www.udruga-gradova.hr, www.udruga-opcina.hr , te u dokumentu ispod (Javni poziv). Prijedloge na najavu jedinice lokalne samouprave mogu dostaviti na mail spremnici@fzoeu.hr do 13. veljače 2018.

Izvor:http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/vijesti/najava-javnog-poziva-za-iskaz-interesa-za-nabavu-spremnika-za-odvojeno-prikupljanje-otpada.html

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode