Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – IZGRADNJA DIJELOVA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA “ĐURĐEVAC” U SVRHU OPTIMALIZACIJE TLAKOVA U SUSTAVU – izgradnja zamjenskih cjevovoda dijela vodoopskrbne mreže grada Đurđevca i izgradnja spojnog cjevovoda vodosprema Čepelovac – vodosprema Budrovac, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000040
URBROJ: 2137/1-05/105-18-0010
Đurđevac, 20.04.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – IZGRADNJA DIJELOVA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA “ĐURĐEVAC” U SVRHU OPTIMALIZACIJE TLAKOVA U SUSTAVU – izgradnja zamjenskih cjevovoda dijela vodoopskrbne mreže grada Đurđevca i izgradnja spojnog cjevovoda vodosprema Čepelovac – vodosprema Budrovac, 2. skupine,

na katastarskim česticama:
– k.č.br. 1833/43 (grunt.br. 3969/43), 1834 (grunt.br. 3993/2, dio 4011, dio 3981/15), 3399/2 (grunt.br. dio 3981/15), 3399/1 (grunt.br. 3981/11, 4328/3, 3986/9, 4331/4, dio 3981/15, 4328/4), 3408 (grunt.br. 3372/1, 3375, 7306, 7444/6, 7317), 3400/1 (grunt.br. 4191/8, 4191/11, 4191/13, 7213, dio 7317), 1277/2 (grunt.br. 7475/324), 1270/1 (grunt.br. 4324/1, 4320), 1129/1 (grunt.br. dio 7317), 3395/1 (grunt.br. dio 7335), 2149/1 (grunt.br. 4465/1), 1193 (grunt.br. 7336), 3385 (grunt.br. dio 7328, 7337), 1064 (grunt.br. 4413/7, 4411/17, 4411/33, 4411/37, 4413/9, 4418/3, 4420/14, 7475/307/2, 4419/2, 4411/10, 4411/15), 3384/1 (grunt.br. dio 7326), 1129/3 (grunt.br. dio 7326),1042 (grunt.br. 4411/47, 4412/1/B), 1041/3 (grunt.br. 4412/4), 3372/1 (grunt.br. 7431/3), 999/2 (grunt.br. 4540/4), 999/1 (grunt.br. dio 4540/2), 3391 (grunt.br. dio 7343/1), 3387/1 (grunt.br. dio 7343/1, dio 7340/2), 3387/3 (grunt.br. 4847/3), 3388/2 (grunt.br. 4578/92) k.o. Đurđevac I, Đurđevac, unutar naselja,
– k.č.br. 666/2, 2512/3, 2512/4, 603, 600, 604 k.o. Čepelovac Čepelovac, izvan naselja,
– k.č.br. 1878/1, 1879/1, 1880/3, 1873/4, 1871/12, 1989/1, 1848/7, 1848/8, 1848/5, 1984, 2006/2, 1818/2, 1503, 1501, 1502/1, 1502/3, 1507, 1508, 1509, 1519/3, 1519/1, 1519/2, 1521, 1605, 1983, 1590, 1589/2, 1585, 1583/2, 1982, 1642/2, 1981 k.o. Budrovac, Budraovac, izvan naselja,
– k.č.br. 1137/1, 104/3, 104/18, 103/1, 103/2, 104/26, 104/27, 104/28, 104/29, 374, 373/2, 373/3, 373/1, 351/2, 351/3, 350, 345/1,345/2, 240/2 k.o. Sirova Katalena, Sirova Katalena, izvan naselja.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.05.2018. godine od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevaćka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Elizabeta Čmrlec, ing.arh.