Ministar državne imovine Goran Marić posjetio Koprivničko-križevačku županiju

Na poziv župana Darka Korena ministar državne imovine Goran Marić sa državnim tajnicima Tomislavom Bobanom i Krunoslavom Katičićem danas je boravio u službenom posjetu Koprivničko-križevačkoj županiji.

Tema današnjeg radnog sastanka sa načelnicima i gradonačelnicima u sjedištu Županije bila je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz nekretnine Republike Hrvatske na području sedam općina (Drnje, Ferdinandovac, Gola, Koprivnički Ivanec, Legrad, Sveti Petar Orehovec, Virje)  i gradova (Koprivnica i Križevci) s područja Županije koji su iskazali zajednički interes za rješavanje problema.

Današnji sastanak ministar je ocijenio „od iznimne koristi“, a tema razgovora bili su „dugogodišnji neriješeni problemi državne imovine na ovom području čije će rješavanje doprinijeti realizaciji planiranih projekata važnih za poboljšanje kvalitete života u našoj Županiji“ istaknuo je župan Koren.

Ministar Marić govoreći o obostranoj suradnji te inicijativi Županije da objedini probleme općina i gradova na jednom mjestu sa ciljem što ažurnijeg rješavanja problema nekretnina i zemljišta na području Županije, istaknuo je ovaj model kao dobar primjer koji će Ministarstvo državne imovine primijeniti i na ostalom području Republike Hrvatske.

Posjet Županiji započeo je u Križevcima obilaskom Tehnološkog i razvojnog centra gdje ga je gradonačelnik Brako Hrg sa suradnicima detaljno upoznao sa provedenim programima prenamjene prostora bivše vojarne u civilne svrhe kao i gospodarskim programima u Gospodarskoj zoni Gornji Čret.

Nakon Križevaca župan Darko Koren, zamjenik Darko Sobota, zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Mišel Jakšić, rektor sveučilišta Sjever Marin Milković i prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica Mario Tomiša sa prorektorima i pročelnicima odjela obišli su Sveučilište Sjever.

Prilikom obilaska razgovaralo se o nastanku i razvoju Sveučilišta Sjever te o novim projektima kojima bi se nastavilo njegovo širenje i unaprjeđenje. Ministar Marić iskazao je podršku ministarstva i njega osobno prezentiranim projektima Sveučilišta, ali i istaknuo važnost osmišljavanja prehrambeno – tehnološkog smjera koji je potreban ovom kraju s obzirom na tradiciju prehrambene industrije.

Služba ureda župana