Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u posjetu Koprivničko-križevačkoj županiji

Predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u sklopu provedbe projekta Harmonisation of local social benefits using ESSPROS methodology, u utorak 21. studenoga posjetili su Koprivničko-križevačku županiju, gdje ih je primio zamjenik župana Ratimir Ljubić sa suradnicima, nakon čega su se zaputili u Općinu Drnje.

Cilj projekta je usklađivanje podatka o socijalnim naknadama i programima na lokalnoj i regionalnoj razini s ESSPROS klasifikacijom radi korištenja tih podataka za daljnje analize i planiranja budućih politika u području socijalnih naknada, a koja će biti temelj za buduću razmjenu podataka o programima i korisnicima socijalne zaštite između nacionalne i lokalne i regionalne razine. Navedeno je definirano kao jedan od načina ostvarivanja reformske mjere koja je dio Nacionalnog programa reformi Vlade Republike Hrvatske.

Sukladno prijedlogu konzultanata Službe za podršku strukturnim reformama Europske komisije, jedna od studija slučaja koju je bilo potrebno provesti, upravo je posjet Koprivničko-križevačkoj  županiji, odnosno Općini Drnje, a sastanku su u ime Ministarstva prisustvovali načelnica Sektora za koordinaciju reformskih procesa i modernizaciju sustava socijalne skrbi Tanja Žaja, viša savjetnica Dalida Kos i viša stručna savjetnica Ana Mlinarić, kao i konzultant Europske komisije Falvio Bianconi.

Služba ureda župana