Na inicijativu županijskog Stožera civilne zaštite održan radni sastanak s predstavnicima jedinica lokalne samouprave i vatrogasaca đurđevačkog požarnog područja

Kao novina u suradnji žurnih službi i jedinica lokalne samouprave, na inicijativu Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije u srijedu, 7. ožujka u prostorima Javne vatrogasne postrojbe Grada Đurđevca održan je prvi radni sastanak za požarno područje Đurđevac.   Sastanku su prisustvovali zamjenik župana, ujedno i načelnik Stožera, Ratimir Ljubić te njegova zamjenica, ujedno i pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić, a u naredno vrijeme održat će se sastanci i za požarna područja Koprivnice i Križevaca.

Zamjenik Ljubić zahvalio je na velikom odazivu i interesu za ovaj radni sastanak, koji je sazvan na temelju ukazane potrebe za pojašnjenjima vezanim uz provođenje Zakona o sustavu civilne zaštite i Zakona o vatrogastvu. Uz to, predstavljene su i ostale aktualne informacije u radu Stožera, kao i planovi za buduće razdoblje, a prisutni su pohvalili ovakvu inicijativu županijskog Stožera.

Prva točka na dnevnom redu bila je Informacija o obvezama jedinica lokalne i regionalne samouprave temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, koju je predstavio pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica Ivan Kramarić, a bilo je riječi o planovima za osposobljavanje i izradi Procjene rizika. Imenovat će se i povjerenici civilne zaštite koji će uključivati 300 osoba, u sklopu čega će se provoditi liječnički pregledi kod liječnika opće prakse. Što se tiče Procjene rizika i plana razvoja sustava civilne zaštite vatrogasci, uz dodana sredstva, zauzimaju mjesto kao temeljna snaga, a đurđevačkom kraju upućene su posebne pohvale na organiziranosti i opremljenosti. Inspektor zaštite i spašavanja Miroslav Blažotić govorio o inspekcijskim nadzorima na temelju odredbi navedenog Zakona, gdje ih je ukupno provedeno 26, te je pojasnio kako su operativni planovi uglavnom uredni.

Inspektor za vatrogastvo Stjepan Lončar zatim je govorio o obvezama jedinica lokalne i područne samouprave temeljem Zakona o vatrogastvu i Zakona o zaštiti od požara, gdje je prvenstveno bilo riječi o izradi i ažuriranju Procjena ugroženosti i Plana zaštite od požara, financiranju vatrogastva i suglasnosti na imenovanja zapovjednika DVD-a i VZ-a, a također su dane informacije o provedenim inspekcijskim nadzorima, kojih je u prošloj godini bilo 113.

Informaciju o aktivnostima i narednim zadacima vatrogasnih zajednica i DVD-ova predstavio je zapovjednik Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Zvonimir Habijan, ujedno se osvrnuvši na formiranje postrojbi civilne zaštite i uputivši pohvale dobrovoljnim strukturama na operativnosti. Također je predstavio Program Vlade RH i planove dislokacija tijekom 2018. godine, kao i planove po pitanju preustroja i reorganizacije vatrogastva, sukladno novom Zakonu.

Na dnevnom redu bila je i rasprava o poduzimanju preventivnih mjera za obranu od poplava i drugih uzora, obzirom na vremenske prilike i topljenje snijega, gdje je zamjenik Ljubić kazao kako će svakodnevno dobivati obavijesti od Županijskog centra 112 o stanju na terenu.

Sastanku su se, uz brojne predstavnike vatrogasne strukture, odazvali i načelnici te zamjenici načelnika općina Kalinovac, Novo Virje, Podravske Sesvete, Ferdinandovac, Molve, Virje i Kloštar Podravski.

Služba ureda župana