Na području Grada Đurđevca te općina Novigrad Podravski i Virje proglašena elementarna nepogoda tuča

Župan Darko Koren 6. kolovoza 2019.godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode tuča na području Grada Đurđevca te općina Novigrad Podravski i Virje koja je na navedenim prostorima uzrokovala velike materijalne štete na poljoprivredi u periodu 26. i 27.  srpnja 2019. godine.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (,,Narodne novine” broj 16/19.) obvezuju se gradska/općinska povjerenstva unijeti prve procjene štete u Registar šteta u Zakonom propisanom roku.

Odluka župana nalazi se u privitku.

Služba ureda župana