Na području općina Kloštar Podravski, Podravske Sesvete i Kalinovac proglašena elementarna nepogoda tuča

Župan Darko Koren 17. srpnja 2019.godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode tuča na području općina Kloštar Podravski, Podravske Sesvete i Kalinovac koja je na navedenim prostorima uzrokovala velike materijalne štete na poljoprivredi 6. i 7. srpnja 2019. godine.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (,,Narodne novine” broj 16/19.) obvezuju se gradska/općinska povjerenstva unijeti prve procjene štete u Registar šteta u Zakonom propisanom roku.

Odluka župana nalazi se u privitku.

Služba ureda župana