Nastavljena 7. sjednica Županijske skupštine

Članice i članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije u četvrtak, 24. svibnja okupili su se na nastavku 7. sjednice Županijske skupštine, kako bi raspravljali o 21 točki dnevnog reda.

Sjednicu je otvorio predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, a zatim je zamjenik župana Ratimir Ljubić informirao članove o stipendiranju i kreditiranju studenata za 2017. godinu, gdje je naglasio kako je temeljem Odluke o broju, visini i roku isplate stipendija za studente s područja Koprivničko-križevačke županije i Odluke o deficitarnim zanimanjima na području Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2017./2018., Povjerenstvo za stipendiranje studenata raspisalo javni natječaj za dodjelu 20 stipendija u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna, odnosno 8.400,00 kuna godišnje.

Članovi su zatim razmatrali Informaciju o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za prošlu godinu, Informaciju o realizaciji Programa udruga građana, također za prošlu godinu, kao i Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva koje je predstavio predsjednik Savjeta Robert Vulić. Ujedno je usvojeno i Izvješće o provedbi Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine, za 2017. godinu, te je donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu.

Temeljem usvojene Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, mijenja se ime ustanove te glasi PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

Također su donesene Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija za izgradnju distribucijskog sustava plina na području Općine Rasinja i Odluka o osnivanju Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz područja zaštite životinja te su usvojeni Zaključak o prihvaćanju Odluke o izmjena Društvenog ugovora trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „Piškornica“ d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske i Odluka o mjerama čuvanja i zaštite šuma, provođenja šumskog reda te zabrane loženja otvorene vatre i paljenje drvenog ugljena za šume i šumsko zemljište šumoposjednika na području Koprivničko-križevačke županije.

Članovi su donijeli i Odluku o otpisu dijela potraživanja Koprivničko-križevačke županije po Programu za poticanje razvoja malog gospodarstva za 2000. godinu (Program „Gruda snijega“), Odluku o otpisu dijela potraživanja Županije po kreditima odobrenim od strane Županije za kreditiranje otkupa junica, Odluku o otpisu dijela potraživanja Županije po kreditima odobrenim od strane Županije za poduzetničke projekte žena i mladih za 2003. godinu te dopune Programa 1016: RURALNI RAZVOJ.

Prema dnevnom redu, doneseno je i Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, umirovljenike i osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom i socijalnu uključenost, Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu – Proračunska zaliha za siječanj, veljaču i ožujak, Zaključak o davanju ovlaštenja županu za davanje u najam dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnine u vlasništvu Osnovne škole Sidonije Rubido Erdὂdy Gornja Rijeka Općini Gornja Rijeka u svrhu izgradnje dječjeg vrtića. Članovi su usvojili i Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun.

Sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članova, a predsjednik Pintar na kraju je zahvalio članicama i članovima Skupštine  na  suradnji i konstruktivnim raspravama.

Služba ureda župana