Obavijest o privremenom zatvaranju Javnog poziva T 100053 Potpore male vrijednosti za postizanje standarda ekonomske veličine

Na osnovu proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. dana 23. veljače 2018. objavljen je Javni poziv za T 100053 Potpora male vrijednosti za postizanje standarda ekonomske veličine. Za provođenje tekućeg projekta T 100053 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna.

Do 27. veljače 2018. godine zaprimljena su 4 zahtjeva korisnika u nominalnoj vrijednosti od 163.484,00 kune. Sukladno članku IV. Javnog poziva isti se privremeno zatvara te nakon obrade pristiglih zahtjeva i utvrđivanja njihove valjanosti utvrdit će se da li su rezervirana sredstva Proračuna u cijelosti utrošena.

Stoga od 28. veljače 2018. godine svi zahtjevi po ovom pozivu koji stignu neće biti razmatrani, niti predmet postupanja.

Nakon obrade svih pristiglih zahtjeva na mrežnoj stranici www.kckzz.hr objaviti ćemo Obavijest o konačnom zatvaranju Javnog poziva ili eventualnoj mogućnosti podnošenja zahtjeva korisnika postupkom produženja roka za podnošenje zahtjeva.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu

KLASA: 320-01/18-01/8
URBROJ: 2137/1-04/13-18-02
Koprivnica, 27. veljače 2018.

Pročelnik:
Marijan Štimac, dipl. oec., v.r.