Obavijest o radu Županijskog izbornog povjerenstva

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

KLASA:   013-01/17-01/3
URBROJ: 2137/1-02/03-17-5
Koprivnica, 6. ožujka 2017.

O B A V I J E S T

Na temelju članka 43. stavka 1., a u svezi s člankom 41. stavcima 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12. i 121/16.) (dalje u tekstu: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donijelo je Rješenje o imenovanju stalnog sastava Županijskog izbornog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije sa sjedištem u Koprivnici u sastavu:

 1. VELJKO KUČEKOVIĆ, predsjednik,
 2. VESNA REP, potpredsjednica,
 3. DAMIR RONIĆ, član,
 4. TATJANA KUČIĆ, članica,
 5. LIDIJA VULJAK, članica,
 6. MARINA HORVAT PAVLIC, članica.

 Županijsko izborno povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije temeljem članka 51. Zakona:

 1. brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove županijske skupštine i izbora župana i njegovih zamjenika,
 2. nadzire rad općinskih i gradskih izbornih povjerenstava,
 3. ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove županijske skupštine i župana,
 4. na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova županijske skupštine te objavljuje zbirnu listu kandidatura za župana i njegovih zamjenika,
 5. nadzire pravilnost izborne promidžbe izbora za članove županijske skupštine i župana i njegovih zamjenika, u skladu s ovim Zakonom,
 6. objavljuje rezultate izbora za članove županijske skupštine i župana i njihovih zamjenika,
 7. utvrđuje je li osigurana odgovarajuća zastupljenost predstavnika nacionalne manjine u predstavničkom i izvršnom tijelu županije,
 8. objavljuje rezultate izbora po biračkim mjestima općina i gradova na svojem području na internetskim stranicama županije za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika, općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština,
 9. određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i visinu naknade članova stručnog tima prema kriterijima vrednovanja rada,
 10. obavlja poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe propisane posebnim zakonom i obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva,
 11. obavlja i druge poslove određene Zakonom.

Sjedište Županijskog izbornog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije (dalje u tekstu: ŽIP) je u zgradi županijske uprave u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 23/I.

Kontakti  Županijskog izbornog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije  su:

telefon   048 658-252
fax:        048 658-252

e-mail adresa: zip.koprivnicko-krizevacka@izbori.hr

U hitnim slučajevima i izvan radnog vremena možete kontaktirati predsjednika ŽIP-a Veljka Kučekovića na broj mobitela 091 5036 134.

PREDSJEDNIK:
Veljko Kučeković, dipl. iur., v.r.