Obavijest o vremenu i mjestu otvaranja ponuda pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici

Sukladno odredbama Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, koji je objavljen 17. ožujka 2017. godine u “Glasu Podravine i Prigorja” daje se

OBAVIJEST
O VREMENU I MJESTU OTVARANJA PONUDA

Otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici održati će se osmi dan po isteku roka za dostavu ponuda

dana 11. travnja 2017. godine (utorak) s početkom u 8,30 sati
u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I,
Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

 
Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
za zakup poslovnih prostorija

KLASA: 372-01/17-01/3
URBROJ: 2137/1-02/11-17-3
Koprivnica, 27. ožujka 2017.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Vesna Pribeg Peričić, dipl. iur., v.r.