Objavljen Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga za djelatnosti gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj u 2018. godini

Pozivaju se Udruge s područja Koprivničko-križevačke županije čija se glavna grupa djelatnosti odnosi na gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj da u skladu s Tekućim projektom 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnosti gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja dostave svoje zahtjeve.

U proračunu Koprivničko-križevačke županije za ovu je namjenu osigurano 350.000,00 kuna.

Programe /projekte mogu predlagati udruge:

  • koje su registrirane, imaju područje djelovanja ili provode programe/projekte kojima su obuhvaćene osobe s prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije,
  • koje imaju ljudske i materijalne resurse za provođenje programa/projekata, imaju aktivno tijelo upravljanja i vode transparentno financijsko poslovanje,
  • programi/projekti moraju biti osmišljeni na način da je moguće provoditi kontrolu i nadzor nad aktivnostima i potrošnjom odobrenih sredstava

Udrugama iz područja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja koje su neprofitabilnog karaktera:

  • donirat će se sredstva za marketinšku aktivnost (promidžbeni materijali, katalozi, trošak izlagačkog prostora, trošak medijskog oglašavanja i emisija, te druga vrsta troškova marketinške aktivnosti). Intenzitet donacije je 50 %, ali ne više od 5.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva,
  • donirat će se sredstva za stručne edukacije, a prihvatljivi su troškovi prijevoza, stručnih vodiča. Intenzitet donacije je 100 %, ali ne više od 10.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva,
  • donirat će se sredstva za stručni obilazak i sudjelovanje na specijaliziranim sajmovima iz područja ruralnog razvoja, a prihvatljivi su troškovi prijevoza, stručnih predavanja i ulaznica na sajmove. Intenzitet donacije je 50 %, ali ne više od 5.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva.

Udrugama iz područja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja koje provode projekte od županijskog značaja sukladno Odluci Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja kojima se financiraju programi i projekti udruga Koprivničko-križevačke županije:

  • donirat će se sredstva za organizaciju manifestacija, stručnih edukacija od važnosti za Koprivničko-križevačku županiju. Intenzitet je 100%, ali ne više od 40.000,00 kuna po projektu od posebnog interesa za Koprivničko-križevačku županiju,
  • donirat će se sredstva za troškove prema ugovoru za rad tajništva u 100% iznosu, ali ne više od 10.000,00 kuna. Prihvatljivi korisnici su zajednice udruga Koprivničko-križevačke županije ili udruge od županijske važnosti o čemu odluku donosi Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata udruga za prioritetna područja iz nadležnosti upravnog tijela za gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije,
  • donirat će se sredstva krovnim županijskim udrugama za nabavu opreme za rad i takmičenje. Intenzitet donacije je 100%, ali ne više od 20.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava je 26. ožujka 2018. godine, a natječajnu dokumentaciju treba poslati poštom, putem dostavljača ili osobno na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Natječaj za financiranje projekata/programa udruga koji su od interesa za
Koprivničko –križevačku županiju za 2018. godinu
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica
„Ne otvarati do sjednice Povjerenstva za ocjenjivanje programa i
projekata udruga za prioritetna područja iz nadležnosti
upravnog tijela za gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije“.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranje, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u UPUTAMA ZA PRIJAVITELJE na Javni natječaj koje, zajedno sa svim potrebnim obrascima, možete vidjeti OVDJE.

Sve informacije mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-135 i na e-mail zdenka.maric@kckzz.hr i denis.maksic@kckzz.hr

POPIS OBJAVLJENIH JAVNIH POZIVA:

Služba ureda župana