Objavljen Natječaj za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” u okviru mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici su: udruge, jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, lokalne vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima, LAG-ovi te javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola.

Prihvatljivi projekti po sektorima su: građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjeg vrtića, građenje i/ili opremanje zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta, građenje i/ili opremanje: vatrogasnog doma i spremišta, društvenog doma/kulturnog centra, planinarskog doma i skloništa, turističkog informativnog centra, dječjeg igrališta, sportske građevine, objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo), rekreacijske zone na rijekama i jezerima, biciklističke staze (koja nije sastavni dio ceste), tematskog puta i parka,  javne zelene površine (park i slično), pješačke staze (koja nije sastavni dio ceste), pješačke zone, otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste), groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine), tržnice, javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste), rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi, rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi, građevine koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi), građevine koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone i javne prometne površine.

Intenzitet javne potpore iznosi 80% do 100%, ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Najniža vrijednost potpore iznosi 15.000,00 eura, a najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, dok je ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore 1.000.000.000,00 kuna.

Zahtjevi za potporu podnose se od 2. kolovoza 2018. godine do 14. rujna 2018. godine.

Više informacija i dokumentaciju možete pronaći na slijedećoj web adresi: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-7-4-1/.

Za sve dodatne informacije i pitanja obratite se u PORA-u Regionalnu razvoju agenciju Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica na tel. 621-978 ili e-mail info@pora.com.hr.

Služba ureda župana