Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“.

Predmet poziva je poticanje MSP-ova na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Svrha je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su mikro, mali i srednji poduzetnici, a moraju djelovati pojedinačno jer partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju izradu/razvoj/nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje i implementaciju te prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna, a najviši 1.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća iznosi 85% prihvatljivih troškova, dok za srednja poduzeća intenzitet potpore iznosi 65% prihvatljivih troškova.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 21. kolovoza 2018. godine do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 53.200.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Poziv će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, Investicijskog prioriteta 3d „Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i uključivanje u inovacijske procese“, Specifičnog cilja 3dl „Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzeća na domaćem i stranim tržištima“.

Dodatne informacije i tekst Poziv možete pronaći OVDJE.

Služba ureda župana