Održan prvi dio 7. sjednice Županijske skupštine

Članice i članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije u srijedu, 16. svibnja okupili su se na 7. po redu sjednici Županijske skupštine kako bi raspravljali o 47 točaka dnevnog reda. Sjednicu je otvorio predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, a zatim je prisegu položio novi član Skupštine Tomislav Kučina, kao zamjena za Željka Vugrinca koji je stavio mandat u mirovanje iz osobnih razloga. Na funkciji predsjednika Kluba članova SDP- Hrvatski laburisti zamjena za Vugrinca bit će Ivan Sabolić.

Druga točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje Izvješća o problematici zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini, gdje u Zaključku stoji kako je smanjena nezaposlenost, a Županija je treća u Hrvatskoj s najmanjim brojem nezaposlenih. Zatim je župan predstavio Informaciju o donošenju Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2017. godinu. Članovi su donijeli Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu, razmatrali Informacije o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije za prošlu godinu, kao i Analize stanja sustava civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije za prošlu godinu.

Članovi su podržali i Izvješće o mjerama provođenja Programa „Međunarodna suradnja i EU projekti“, Izvještaj o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu – Proračunska zaliha za razdoblje siječanj-prosinac, Izvješće o provođenju mjera prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“, Izvješće o provođenju mjera prema Programu „Komunalno gospodarstvo“, Izvješće o provođenju Programa „Vodno gospodarstvo“, Izvješće o mjerama provođenja Programa održivog gospodarenja energijom u 2017. godini, Izvješće o radu i financijskom poslovanju PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja za prošlu godinu te Izvješće o lovnom gospodarstvu i šumarstvu na području Županije za prošlu godinu.

Na sjednici je usvojeno i Izvješće o ruralnom razvoju na području Županije za prošlu godinu, Izvješće o elementarnim nepogodama u 2017. godini na području Županije, Izvješće o radu Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za prošlu godinu, Izvješće o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za prošlu godinu, kao i Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Financijsko izvješće Javne ustanove.

Također je razmatrana Informacija o radu koncesionara primarne zdravstvene zaštite za 2017. godinu, kao i informacije o radu i financijskim rezultatima zdravstvenih ustanova za 2017. godinu s prijedlozima zaključaka. Informacije su predstavili ravnatelj Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Mirjana Hanžeković, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije Draženka Vadla, ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Marija Krajina, ravnateljica Ljekarni Koprivnica Božena Hrešč i ravnatelj Ljekarni Križevci Miroslav Anđelić.

Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica Vesna Križan predstavila je Izvješće o radu i Godišnjem obračunu Doma za 2017. godinu, dok je predsjednica Kluba za starije osobe „Mariška“ informirala članove o pružanju usluga pomoći u kući starijim osobama u prošloj godini. Članovima je na razmatranje dano i Izvješće o realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka, koje je i usvojeno, a zatim je temeljem odredbe članka 147. Poslovnika Županijske skupštine određen prekid sjednice i njezin nastavak 24. svibnja 2018. godine u 16,00 sati u zgradi Veleučilišta u Koprivnici (Trg bana J. Jelačića 6).

Služba ureda župana