Održana 8. sjednica Županijske skupštine

U utorak, 12. lipnja članice i članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije okupili su se na 8. po redu sjednici, koju je otvorio predsjednik Skupštine Željko Pintar, kako bi raspravljali o tri točke dnevnog reda. Sjednica je bila tematska, na temu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, a prisustvovao joj je i direktor Piškornice Mladen Ružman sa suradnicima.

U sklopu prve točke koja se odnosila na razmatranje Informacije o radu Piškornice d.o.o. regionalnog centra za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske, s prijedlogom Zaključka, direktor Ružman pojasnio je stanje i status projekta, podsjetivši kako je to investicija ukupne opravdane vrijednosti 57 milijuna kuna. Trgovačko društvo Piškornica d.o.o. osnovano je 2009. godine, u vlasništvu je Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije te Općine Koprivnički Ivanec, a 2014. godine projekt je proglašen strateškim od strane Vlade Republike Hrvatske. Osim način obrade otpada i terminskog plana, direktor se u svom izlaganju dotaknuo i izmjene tehnologije čime će se smanjiti otpad za odlaganje, uskladiti s Landfill direktivom Europske unije, postići veće izdvajanje korisnih sirovina, proizvoditi visoko kvalitetno gorivo iz otpada, stabilizirati i inertizirati biorazgradivi otpad te smanjiti negativni utjecaji na okoliš. Također je napomenuo kao je Centar zamišljen na temelju Plana gospodarenja otpadom RH, kao i Zakona o održivom gospodarenju otpadom te kako nijednog trenutka nije bila predviđena izgradnja spalionice, energane na otpad ili bilo čega sličnoga.

Nakon usvajanja prve točke, članovi su razmatrali su Informaciju o radu Piškornice – sanacijskog odlagališta d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada, s prijedlogom Zaključka, te je ponovno održana prezentacija gdje su predstavljene osnovne informacije o Društvu, informacije o poslovanju u 2017. godini, financijskom poslovanju u 2017. godini te plan poslovanja društva u tekućoj godini. Među planovima je navedena učinkovitija zaštita okoliša, pojačana financijska ulaganja i monitoring, promjena organizacijske strukture s ciljem uspostavljanja cjelokupnog nadzora nad poslovanjem te osigurati potrebnu razinu likvidnosti društva, kao i pretpostavke stabilnog i sigurnog poslovanja.

Članovi su podržali i drugu točku dnevnog reda, a sjednica je završila njihovim pitanjima i prijedlozima, uz zahvalu predsjednika Pintara na suradnji i konstruktivnoj raspravi.

Služba ureda župana