Održana 9. sjednica Turističkog vijeća županijske turističke zajednice

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije održana je sjednica Turističkog vijeća županijske turističke zajednice. Osim donošenja akata vezanih za redovno poslovanje, članovi Turističkog vijeća donijeli su i Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvenciju za organizirani dolazak izletnika na područje Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu. Župan Koren istaknuo je kako je ovo još jedna mjera i potpora županijske turističke zajednice kojoj ima za cilj povećanje broja dolazak posjetitelja i turista u našu županiju. Subvencija je namijenjena putničkim i turističkim agencijama, a tekst Pravilnika i obrasci mogu se preuzeti na web stranici županijske turističke zajednice www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr.

Ured Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije