Održana šesta sjednica Županijskog partnerskog vijeća Koprivničko-križevačke županije

U prostorima Gradske vijećnice u Koprivnici održana je šesta sjednica Županijskog partnerskog vijeća Koprivničko-križevačke županije 2014.-2020. godine, koju je otvorio predsjednik Županijske skupštine, a ujedno i predsjednik Županijskog partnerskog vijeća Željko Pintar, a prisustvovao joj je i zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Na samom početku, ravnateljica PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja Melita Birčić pozdravila je prisutne i zahvalila im na dolasku te dala informaciju o provedbi Poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Navedeni Poziv objavljen je 18. rujna ove godine na web stranici PORA-e, a temeljem sklopljenog Sporazuma o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i PORA-e. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva bile su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III. skupinu prema indeksu razvijenosti te jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II skupinu prema indeksu razvijenosti. Predviđena alokacija za Koprivničko-križevačku županiju iznosila je 6.400.00,00 kuna, a tijekom cijelog razdoblja trajanja Poziva, PORA je kontinuirano informirala potencijalne prijavitelje te im davala upute i pojašnjenja u skladu sa Smjernicama i pisanim naputcima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Također je obavljena administrativna provjera 52 pristigla zahtjeva od kojih je 35 ušlo u drugu fazu provjere te su po izvršenom vrednovanju stavljeni na Listu prvenstva.

Po dobivenoj informaciji članovi Županijskog partnerskog vijeća pristupili su glasovanju kojim su jednoglasno potvrdili predloženu Listu prvenstva projekata koja će biti proslijeđena Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a na navedenoj Listi nalazi se 35 zahtjeva ukupne vrijednosti 8.103.679,04 kuna.

Županijsko partnersko vijeće savjetodavno je tijelo koje broji 33 člana predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora te akademske zajednice, a djeluje po načelima ravnomjerne predstavljenosti partnera, transparentnosti, jednakosti članova partnerstva i usuglašavanja.

 

Služba ureda župana