Održana Skupština Lovačkog saveza Koprivničko-križevačke županije

Redovita godišnja izvještajna skupština Lovačkog saveza Koprivničko-križevačke županije održana je u Molvama, a Skupštini su ispred Koprivničko-križevačke županije prisustvovali pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac i viša savjetnica za šumarstvo, lovstvo i elementarne nepogode Snježana Babok Grgić.

Pročelnik Štimac obratio se prisutnima s nekoliko riječi o problemu ustanovljavanja novih lovišta i dobivanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede za ista te je govorio o šteti koje nastaju od divljači i načinu na koji ih je moguće smanjiti, a na kraju je poželio uspješan daljnji rad i tijek Skupštine.

Na Skupštini su izabrana radna tijela, usvojen je Poslovnik o radu te Izvješća Predsjednika, Izvršnog Odbora, Nadzornog Odbora, Stegovnog i Arbitražnog Suda te Financijsko izvješće. Isto tako, predstavljen je plan rada i financijski plan za 2016. godinu.

Služba ureda župana