PORA i Grad Đurđevac uspješni u pripremi projekta zapošljavanja žena

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja zajedno s Gradom Đurđevcom sudjelovala je u pripremi projektnog prijedloga prijavljenog na otvoreni poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ pod nazivom „Snaga pomoći“.

Ovaj projekt je na području Koprivničko-križevačke županije prvi takav prijavljen na navedeni Poziv, a ukupna mu je vrijednost 2.310.543,40 kn. Planira se zaposliti 15-ak žena sa završenom srednjom školom, čime će se osigurati podrška za 90 krajnjih korisnika, kojima će biti pružena pomoć kod održavanja čistoće stambenog prostora/domova, pri svakodnevnim društvenim aktivnostima, u socijalnoj integraciji te posredovanju u ostvarivanju raznih prava.

Opći cilj ovog Poziva je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke, dok je  specifični cilj osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci.

Stručna i savjetodavna podrška PORA-e kod pripreme ovog projektnog prijedloga osigurana je kroz projekt „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u Koprivničko-križevačkoj županiji“.

Služba ureda župana