Potpisan ugovor o suradnji Hrvatske zajednice županija s Koordinacijom županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske

Hrvatska zajednica županija potpisala je Ugovor o suradnji s predstavnicima Koordinacije županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske kako bi se intenzivirala suradnja jedinica regionalne samouprave  i mladih. Ugovor o suradnji potpisali su predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk i međunarodni tajnik Koordinacije, ujedno i predsjednik Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije, Romano Radonić.

Prilikom potpisivanja Ugovora, predsjednik Zajednice Pauk naglasio je kako je suradnja s mladima iznimno važna te kako je potrebno mlade osnažiti kako bi mogli biti nosioci, a ne samo promatrači pozitivnih društvenih promjena. Predsjednik Pauk raspravljao je s međunarodnim tajnikom Radonićem koje će zajedničke aktivnosti Koordinacije i Zajednice doprinijeti aktivnom i odgovornom sudjelovanju mladih u društvu te je dogovoreno kako će Zajednica i Koordinacija zajednički istupati preporukama i inicijativama prema jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kao i prema nadležnim institucijama po pitanjima mladih. Također će provoditi zajedničke projekte s ciljem donošenja programa za mlade, ali i ostale aktivnosti koje će ojačati položaj mladih i ohrabriti ih za sudjelovanje u životu svojih lokalnih zajednica.

Ideja za pokretanje Koordinacije proizašla je iz neformalnih usporedbi prakse rada prilikom brojnih sastanaka predstavnika savjeta, a konstituirajuća sjednica održana je 24. listopada 2014. godine. Koordinacija je osmišljena kao platforma za razmjenu prakse, kontinuirano informiranje te zajedničku analizu opće prisutnih problema, a uključivanjem svih 20 županijskih savjeta mladih i Savjeta mladih Grada Zagreba Koordinacija povezuje kapacitete savjeta i  harmonizira njihov način rada s ciljem veće  uključenosti mladih u kreiranje i implementaciju regionalnih politika.

Služba ureda župana