Potpisani ugovori o prodaji dionica trgovačkog društva Ceste d.d. Bjelovar

U prostorijama Županijske uprave u četvrtak, 7. prosinca potpisani su ugovori o prodaji dionica Koprivničko-križevačke županije u trgovačkom društvu Ceste d.d. Bjelovar, između župana Darka Korena i tvrtke Radnik d.d. iz Križevaca te trgovačkog društva Ceste .d.d. Bjelovar.

Koprivničko-križevačka županija bila je vlasnik 2070 dionica trgovačkog društva Ceste, što je činilo udio od 3% temeljenog kapitala, a Odlukom o prodaji dionica, koja je nedavno usvojena na Županijskog skupštini, određeno je da će Županija prodati svoje dionice po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu 900 kuna po dionici. Ugovorom o prijenosu dionica društva Ceste temeljem kojeg je Županija stekla vlasništvo dionica tog Društva, definirana je odredba prema kojoj Županija ne može prodati, otuđiti ili opteretiti dionice bez suglasnosti nadležnog tijela Bjelovarsko-bilogorske županije, zatražena je i dobivena suglasnost te se krenulo u postupak prodaje.

Poziv za kupnju dionica društva Ceste upućen je 10. listopada 2017. godine svim vlasnicima upisanim u depozitorij kod Središnjeg klirinškog depozitnog društva te je zaprimljena jedna obvezujuća ponuda zajednice ponuditelja koju čine trgovačka društva Radnik d.d. Križevci i Ceste d.d. Bjelovar.

Navedena obvezujuća ponuda odnosila se na kupnju svih 2070 dionica u vlasništvu Županije, od kojih je svaki član zajednice ponuditelja kupio 1035 dionica po cijeni od 900 kuna, uz ponudu je priložena tražena dokumentacija, dok je plaćanje osigurano garancijom za izvršenje obveze plaćanja.

Služba ureda župana