Poziv na 2. konzultacije – određivanje konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Poziva se javnost i zainteresirana javnost te javno-pravna tijela koja su sudjelovala u dostavi dopuna sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna  Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije na konzultacije  radi dopune i utvrđivanja  konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja Izmjena Prostornog plana na okoliš, ovisno o značaju problematike (otpad, HE, mineralne sirovine itd).

Konzultacije  su predviđene za datum:

19. prosinca (utorak) u gradskoj vijećnici Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica   s početkom u  10,00 sati.

Detalji postupka navedeni su u Pozivu.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode