Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave radova uređenja sportskog poda u dvorani Osnovne škole Sidonije Rubido Erdődy Gornja Rijeka

Molimo ponuditelje da za obilazak lokacije kontaktiraju g. Davora Karasa na broj telefona 048/658-221 ili mob. 098/591-520.