Poziv na intervju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

POZIV NA INTERVJU ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

ZA

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE
za upravno područje uredskog poslovanja

Petra Maruščec, Marina Kokotić, Paula Ivaković, Matea Renić, Ivana Sršek

Dana 22. prosinca 2017. godine (petak) s početkom u 12,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5 Koprivnica.


ZA

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST,
SPORT I NACIONALNE MANJINE
upravno područje osnovnog i srednješkolskog obrazovanja

Petra Lovrenčić, Nikola Grčić, Barbara Domović

Dana 22. prosinca 2017. godine (petak) s početkom u 12,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5 Koprivnica.


KLASA: 112-06/15-01/63
URBROJ: 2137/1-02/10-17-11
Koprivnica, 20. prosinca 2017.

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove