POZIV na sudjelovanje u pripremi postupka javne nabave – tehničke konzultacije

Naručitelj Koprivničko-križevačka županija priprema postupak javne nabave telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži za osnovne i srednje škole kojima je osnivač.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Naručitelj s ciljem istraživanja tržišta („tehničke konzultacije“) poziva zainteresirane gospodarske subjekte da se odazovu na sastanak koji će se održati 26. siječnja 2018. godine u Koprivničko-križevačkoj županiji, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica s početkom u 11,00 sati.

Molimo gospodarske subjekte koji namjeravaju sudjelovati u ovom postupku da dolazak svojih predstavnika najave na e-mail vedrana.podnar@kckzz.hr (navesti ime i prezime, funkciju, kontakt broj telefona i e-mail adresu) najkasnije do 25. siječnja 2018.

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu