Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave informatičke opreme – Projekt POZDRAV-Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite u Koprivničko-križevačkoj županiji

Na temelju Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/17) upućuje se

 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
U POSTUPKU NABAVE INFORMATIČKE OPREME

PODACI O NARUČITELJU:

NAZIV NARUČITELJA: Koprivničko-križevačka županija

SJEDIŠTE NARUČITELJA: Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica

OIB: 06872053793

TELEFON: 048/658-111

TELEFAKS: 048/622-584

INTERNETSKA ADRESA: www.kckzz.hr

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: pisarnica@kckzz.hr

OSOBE ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:

Melita Bušljeta, dipl. iur., tel. 048/658-223, e-mail: melita.busljeta@kckzz.hr

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 45.200,00 kuna bez PDV-a

OPIS PREDMETA NABAVE:

Isporuka i montaža informatičke opreme (računala, pisači i lcd ekrani), sukladno tehničkim specifikacijama i troškovniku, koji su sastavni dio ovog Poziva.

Cijeli poziv i dokumentaciju pogledajte u privitku.