Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave računala i računalne opreme za potrebe upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije

Na temelju Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave Koprivničko-križevačke županije upućuje se

 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE
RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME ZA POTREBE
UPRAVNIH TIJELA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

PODACI O NARUČITELJU:

NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
OIB: 06872053793
TELEFON: 048/658-111
INTERNETSKA ADRESA: www.kckzz.hr
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: zupan@kckzz.hr

OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:
Vedrana Podnar, dipl. oec., univ.spec.oec., tel. 048/658-224, e-mail: vedrana.podnar@kckzz.hr

OPIS PREDMETA NABAVE:
Računala i računalna oprema za potrebe upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije.

Cijeli poziv i dokumentaciju pogledajte u privitku.