Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II u projektima energetskih obnova osnovnih škola „Fran Koncelak“ Drnje i „Prof. Franje Viktora Šignjara“ Virje

Na temelju članka 11. Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/17.) upućuje se

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

U POSTUPKU NABAVE USLUGE KOORDINATORA ZA ZAŠTITU NA RADU
U FAZI IZVOĐENJA RADOVA – KOORDINATOR II
U PROJEKTIMA ENERGETSKIH OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA
„FRAN KONCELAK“ DRNJE I „PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA“ VIRJE

PODACI O NARUČITELJU:
NAZIV NARUČITELJA: Koprivničko-križevačka županija
SJEDIŠTE NARUČITELJA: Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
OIB: 06872053793
TELEFON: 048/658-111
TELEFAKS: 048/622-584
INTERNETSKA ADRESA: www.kckzz.hr
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: zupan@kckzz.hr

OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:
Jasna Sabolić, tel.:048/658-235, e-mail:jasna.sabolic@kckzz.hr

OPIS PREDMETA NABAVE:
Usluge koordinatora II zaštite na radu u fazi izvođenja radova u projektima energetskih obnova osnovnih škola „Fran Koncelak“ Drnje i „Prof, Franje Viktora Šignjara“ Virje.

Cijeli poziv možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

KLASA:406-01/18-03/7
URBROJ:2137/1-04/07-18-3
Koprivnica, 1. lipnja 2018.

PROČELNIK:
Darko Masnec, dipl.oec., v.r.