Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom trgovačkom društvu MATVEJ d.o.o., Zagreb

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva MATVEJ d.o.o., Zagreb,  Lonjička ulica 2a, OIB:21270912551 objavljuje

P O Z I V

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 2. od datuma 3. listopada 2017. godine, trgovačkog društva MATVEJ d.o.o., Zagreb,  Lonjička ulica 2a.

Cijeli poziv možete vidjeti OVDJE.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.