Premijer Plenković i ministri održali sastanak sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u srijedu, 4. srpnja predsjedao je četvrtim sastankom članova Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova, Udruge općina te predsjednikom Odbora za lokalnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskome saboru Tuliom Demetlikom. Domaćin sastanka bila je Varaždinska županija, a prisustvovao mu je i župan Darko Koren.

Premijer je u uvodu naglasio kako dosad ostvarena dinamika sastanaka pokazuje vrlo konkretnu suradnju koja se reflektira u brojnim zakonskim prijedlozima, postupku decentralizacije zemlje i fiskalne decentralizacije te se vidi i u boljoj, bržoj apsorpciji sredstava iz EU fondova. Također je dodao kako se sastanak u potpunosti uklapa u Vladinu politiku i racionalan odabir zajedničkog rada na ravnomjernom regionalnom razvoju zemlje.

Današnje teme bile su posvećene resorima prometa, prije svega aktivnostima županijskih uprava za ceste, zatim kvalitetnijoj apsorpciji sredstava EU-a, ali i nacionalnoj komponenti podrške za regionalni razvoj. Također, izvijestili smo naše partnere i prijatelje na županijskoj razini da Vlada do kraja godine namjerava stvoriti zakonski okvir za pripajanje ureda državne uprave županijama, te na taj način želimo dati  više ovlasti i više zadaća, naravno uz odgovarajuća financijska sredstva. Razgovarali smo i o pripremama Hrvatske za pregovore o Višegodišnjem financijskom okviru Europske unije za razdoblje 2021. – 2028. Sljedeći naš sastanak bit će u Rijeci, u Primorsko-goranskoj županiji, a u međuvremenu ćemo s aspekta sufinanciranja projekata raditi na jednostavnijim, kvalitetnijim i boljim procedurama na nacionalnoj razini.“, kazao je premijer Plenković.

Župan Koren kazao je kako treba staviti naglasak na Zakon o raspolaganju državnom imovinom, koji je jedan od reformskih zakona koji u velikoj mjeri doprinose sveukupnom razvoju hrvatskog društva, što je za svaku pohvalu.    

Osvrnuo bih se i na proces koji je pred nama, a tiče se preuzimanja tijela državne uprave. Mi smo tu inicijativu poveli u jednom trenutku kada je bilo napada na ustroj Republike Hrvatske i same Županije, a danas smo se po ne znam koji put osvjedočili, a naročito je važno da i Vlada tako razmišlja, da su županije neizostavni dio hrvatskog ustroja i vjerujem da naš status više nije upitan. Treba biti jako oprezan zbog poslova preuzimanja državne uprave u financijskom smislu, kako ne bismo sredstva koja sada dobivamo po osnovi poreza na dohodak, na čemu isto moram zahvaliti, iskoristili samo da namirujemo razliku.“, istaknuo je župan.

Župan je spomenuo i tekuću problematiku ŽUC-eva te dodao: „Drago mi je što je resorni ministar upućen u cijelu situaciju i očekujemo da nas posjeti u Koprivničko-križevačkoj županiji kako bi razgovarali o infrastrukturnim projektima i gradnji Brze ceste prema Koprivnici. Kada govorimo o ŽUC-evima, treba primijeniti pošteniji pristup financiranju jer sadašnji nije adekvatan. Vidjeli ste iz ovih tablica omjere u kilometraži cesta, prihoda po vozilima, broja zaposlenih, i to treba jednostavno posložiti. Nije u redu da smo mi 2011. imali proračun ŽUC-a 38 milijuna, a da sada imamo 25, a trebali bismo imati 58 milijuna.“

Župan je premijeru uputio i molbu glede odgovora na pismo u vezi statusa projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica.

Smatramo kako to neće ići bez vašeg posredovanja, jer moramo sa sigurnošću znati koji je status tog projekta u koji su uključene četiri županije, kao i Općina Koprivnički Ivanec. Projekt rješava pitanja zbrinjavanja otpada za petinu hrvatskog prostora i mi trenutno tapkamo u mjestu i prebacujemo lopticu je li to naš lokalni projekt ili nacionalni. To je projekt od nacionalnog interesa Republike Hrvatske, takav je po odluci Vlade, i ja vas molim da stanete iza njega ili neka nam se kaže da odustanemo.“, poručio je župan Koren.

Predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauku uputio je pohvale premijeru na aktivnom poticanju razvojne uloge jedinica lokalne i područne samouprave, spomenuvši kako su novim Zakonom o financiranju dobile 1,4 milijarde kuna, čime se ocrtava početak realizacije fiskalne decentralizacije koju svi zagovaraju i smatraju da je preduvjet snažnijeg gospodarskog zamaha županija.

O korištenju sredstava u cestovnom sektoru govorio je ministar prometa, mora i infrastrukture Oleg Butković, a izmjene i dopune Zakona o sustavu državne uprave predstavio je ministar uprave Lovro Kuščević koji je naveo kako zakonska rješenja donose promjene u sustav županijske administracije i urede državne uprave po županijama. Ministar financija Zdravko Marić prezentirao je ključne smjernice vezane uz zajedničke aktivnosti usmjerene pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru EU za razdoblje 2021–2027.

Uoči nove financijske perspektive koja čeka Europu nakon 2020. godine, ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac predstavila je nove instrumente i mehanizme za jačanje regionalne i teritorijalne suradnje te za bolju iskorištenost sredstava iz EU fondova i drugih izvora financiranja.

Premijer Plenković na kraju je napomenuo kako očekuju da će Zakon o odgoju i obrazovanju uskoro biti na drugom čitanju u Hrvatskom saboru te da zajedničkim naporima traže rješenje za obveze za JPP koje su nastale prije mandata aktualne Vlade.

Služba ureda župana