Prijavljen projekt „Razvoj cikloturizma Podravine i Prigorja 2018. – 2020.“

Koprivničko-križevačka županija u suradnji sa županijskom Turističkom zajednicom, prijavila je projekt „Razvoj cikloturizma Podravine i Prigorja 2018. – 2020.“ na javni poziv „Program razvoja ciklo turizma na kontinentu 2017.“, koje je objavilo Ministarstvo turizma za 13 kontinentalnih županija.

Posebni ciljevi projekta su izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma Podravine i Prigorja 2018. – 2020. godine te trasiranje cikloturističkih ruta.

Operativni plan uvažit će status postojećeg stanja u 2017. godini, izradit će se SWOT analiza i predložiti mjere sa svrhom turističke prepoznatljivosti Županije kao poželjne destinacije ciklo turizma, a također će se utvrditi i standard uređenja biciklističkih ruta (infrastruktura u smislu kvalitete biciklističkih staza, signalizacije, kartografije na osnovu trasiranja postojećih i novih ruta, projekcija novih ruta sa svrhom povezivanja svih lokalnih postojećih biciklističkih staza, posebno u odnosu na uspostavljenu turističku ponudu „Galerijske ceste“ te povećanje ukupne ponude proširenjem biciklističkih staza na područje vinogorja sa svrhom pružanja eno gastro usluga u budućim objektima seoskog turizma označenih oznakom „Bed&bike“).

Uz već trasirane cikloturističke rute, trasirat će se i nove koje će povezati sve postojeće na području Županije, a posebno dionicu „Galerijska biciklistička ruta“ koja je dio Galerijske ceste Županije i biciklističku rutu „Zaštićena prirodna baština“ koja obuhvaća sva zaštićena područja prirode na području Županije. U planu je spojiti i biciklističke staze s vinskim cestama te uspostaviti biciklističku stazu koja će povezati križevački i koprivnički dio.

Također, izradit će se i aplikacija za pametne telefone koja će turistima omogućiti da unaprijed vide kakva je ponuda sadržaja na županijskim trasama, čime bi se povećao broj njihovih dolazaka, što je i krajnji cilj projekta.

Dosad je u razvoj cikloturizma uloženo 891.700 kuna, najviše iz sredstava IPA prekogranične suradnje, i to u razvoj trase koja je postala međunarodna biciklistička ruta pod nazivom EuroVelo 13.

Traženi iznos potpore Ministarstva turizma je 450.000 kuna,  a rezultati se očekuju do 10. svibnja.

 Služba ureda župana