Priprema projekta za poboljšanje primarne zdravstvene zaštite u tijeku

U prostorima Županije je danas održan radni sastanak vezan uz pripremu projektnog prijedloga za poziv „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“. Radi se o pozivu kojem je cilj postignuti smanjenje broja uputnica radi unapređenja zdravstvene zaštite i povećanja broja usluge primarnih zdravstvenih ordinacija, a posebno na ruralnim i nerazvijenim područjima.

Posljednjih nekoliko tjedana intenzivno se radilo na prikupljanju informacija o potrebama ordinacija primarne medicine u cijeloj Županiji, pa su određene zdravstvene ambulante u vlasništvu županijskog Doma zdravlja u kojima se preko ovog projekta planira rekonstrukcija ili modernizacija prostora. Također je definirana dijagnostičko-terapijska i druga medicinsko-tehnička oprema koja će se pokušati nabaviti za ordinacije kako bi se podigla razina usluga, a oprema se nabavlja i za privatne koncesionare.

Na sastanku, kojem su prisustvovali predstavnici Upravnog odjela za zdravstveno socijalne djelatnosti, Službe ureda župana, PORA Razvojne agencije i Doma zdravlja, dogovorena je daljnja dinamika pripreme projektnog prijedloga i potrebne dokumentacije, te je određen projektni tim koji će raditi na projektu. Očekuje se da bi Županija preko ovog natječaja mogla nabaviti opremu za primarnu zdravstvenu zaštitu u vrijednosti od oko 4.5 milijuna kuna i opremu za dentalnu medicinu u vrijednosti oko 550 tisuća kuna, te bi mogla osigurati oko 3 milijuna kuna za modernizaciju zdravstvenih objekata Doma zdravlja.

Odsjek za međunarodnu suradnju i europske fondove