Projekt „Amazon of Europe Bike Trail“ prihvaćen za financiranje

Odbor za praćenje transnacionalnog programa Interreg Danube donio je 24. svibnja 2018. godine odluku o prihvaćanju projekata koji su kandidirani u sklopu 2. poziva. U konkurenciji 119 pristiglih prijava prihvaćena su 22 projekta, među kojima je i projekt „Amazon of Europe Bike Trail“ u kojem je partner Koprivničko-križevačka županija.

Riječ je o projektu koji je kandidiran u sklopu specifičnog cilja „Poticati održivu upotrebu prirodne i kulturne baštine i resursa“, a ima za cilj uspostavu biciklističke rute na području prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, koji pokriva površinu od milijun hektara i povezuje 700 km navedenih rijeka preko pet zemalja (Austrija, Slovenija, Mađarska, Hrvatska i Srbija). Namjera projekta je ojačati vezu lokalnog stanovništva s riječnim rezervatom i omogućiti ekonomsku korist od navedenog, a kroz aktivnosti nastojat će se ojačati razvoj ciljanog područja kao nove turističke destinacije s prepoznatljivim proizvodom za posjetitelje koji žele otkriti život, prirodu i kulturu riječnog krajolika. Kako bi se razvila biciklistička ruta, 15 partnerskih organizacija iz regije razvit će novi organizacijski i informacijski sustav, a postojeće biciklističke staze bit će opremljene zajednički dizajniranom infrastrukturom, što će rezultirati sa više od 1000 km zajedničke biciklističke staze uz obje strane Mure, Drave i Dunava.

Tako se i na području Koprivničko-križevačke županije planira razvoj biciklističke rute uz gradnju i opremanje infrastrukture (odmorišta, bike servisi, info točke, signalizacija) na ruti uz rijeku Dravu od Međimurske do Virovitičko-podravske županije (od Donje Dubrave do Pitomače). Uz niz treninga i radionica za lokalne pružatelje turističkih usluga i dionike na području cikloturizma, projekt će rezultirati i izradom brojnih promo materijala, mapa, web servisa te promo kampanjama s ciljem promocije turizma na području uz Dravu.

Projekt će se provoditi od lipnja 2018. do svibnja 2021. godine, a njegova ukupna vrijednost je 3.176.000,00 eura, od čega se na proračun Koprivničko-križevačke županije odnosi  170.000,00 eura. Vodeći partner u projektu je Zavod Iskriva iz Slovenije, a partnerski konzorcij čini i 14 partnera te 10 pridruženih partnera iz Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Srbije i Italije.

Služba ureda župna