Proslava svetkovine sv. Kuzme i Damjana

Na dan sv. Kuzme i Damjana, koji se obilježava 26. rujna, župa Kuzminec i župnik Igor Radašić organizirali su svečanu proslavu i duhovno-izletnički program za članove Hrvatskog katoličkog liječničkog društva i ostale goste, čemu je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovala viša savjetnica za kulturu, udruge, nacionalne manjine i sport Vesna Peršić Kovač.

Sveti Kuzma i Damjan zaštitnici su liječnika, ljekarnika, kirurga, zubara, farmaceuta i primalja te se njihova svetkovina posebno obilježava u medicinskim krugovima.

Svetu misu predvodio je pomoćni biskup zagrebački monsinjor Valentin Pozaić u zajedništvu s varaždinskim biskupom Josipom Mrzljakom te lokalnim svećenstvom i duhovnicima HKLD-a, nakon čega je uslijedilo predstavljanje zanimljivog multidisciplinarnog istraživanja o mučeništvu sv. Kuzme i Damjana, širenju njihovog štovanja i posebnostima Župe, autora i kroničara Dražena Galenića.

Služba ureda župana