Provedne aktivnosti nacionalne kampanje Zelena čistka 2016.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije se putem aktivnosti koje su održane na zaštićenom području Posebnog rezervata Veliki Pažut i dijela Regionalnog Parka Mura-Drava kod Legrada uključila u nacionalnu kampanju Zelena čistka 2016.

Ovoj akciji pridružili su se i učenici i ljubitelji prirode iz Osnovne škole Legrad te predstavnici Općine Legrad u suradnji s Lovačkom udrugom „Kuna” Legrad i ekološkom udrugom Eko Legrad. Od smeća i otpada očišćeno je i područje na dijelu Regionalnog parka Mura-Drava evidentirano kao važno Natura 2000 područje za ptice i područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove. Prikupljeni otpad odvezen je na općinsko odlagalište, a cilj ovogodišnje Zelene čistke bio je buđenje svijesti o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje.

Služba ureda župana