Radni sastanak u Općini Ferdinandovac na temu pripreme i prijave projekata

U prostorijama Općine Ferdinandovac održan je radni sastanak na kojem su sudjelovali zamjenik župana Ratimir Ljubić, ravnateljica PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja Melita Birčić sa suradnicama te načelnik Općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić.

Tema sastanka bila je mogućnost povlačenja sredstava iz različitih EU i nacionalnih fondova kroz projekte u čijoj izradi i provođenju Općina može računati i na pomoć PORA-e, a razgovaralo se i o prijavljenim te planiram projektima. Općina trenutno ima desetak prijavljenih projekata koji su u različitim fazama provjere i ocjenjivanja, a u narednom periodu prioritet je izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju odlagališta otpada „Orl“ te prijava projekta sanacije na sufinanciranje iz Kohezijskog fonda.

Zamjenik Ljubić kazao je kako su Županija i PORA na raspolaganju za svu potrebnu pomoć te je najavio kako je u pripremi projekt energetske obnove zgrade Osnovne škole Ferdinandovac. Također, u vrijeme ovogodišnjih ljetnih praznika planira se zamijeniti pod u školskoj sportskoj dvorani, kako bi taj prostor još više mogao zadovoljiti potrebe nastave tjelesne kulture, kao i svih ostalih korisnika.

Služba ureda župana

Izvor fotografije: ferdinandovac.hr