Radno vrijeme i uredovni dani za rad sa strankama Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Koprivničko-križevačke županije, Izdvojenog mjesta rada u Križevcima

Uredovno vrijeme za prijem stranaka:                                                                      

ponedjeljak od 9.00-14.00 sati,

srijeda od 9.00-14.00 sati,

petak od 9.00-14.00 sati.