Raspisani natječaji za postupke javne nabave radova energetskih obnova škola u Virju i Drnju

Koprivničko-križevačka županija kao javni naručitelj provodi postupke javne nabave male vrijednosti radova energetskih obnova za Osnovnu školu prof. Franje Viktora Šignjara Virje i Osnovnu školu „Fran Koncelak“ Drnje, za koje su provedeni postupci prethodnih savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeni na stranicama:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1546211

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1546110

Predmet obiju nabava obuhvaća građevinsko-obrtničke, strojarske i elektrotehničke radove u svrhu bitnog smanjenja troškova održavanja škola, poboljšanja toplinskih svojstava zgrada te posljedično manji potencijalno negativan učinak na okoliš.

Svi podaci vezani za postupke javnih nabava nalaze se u Dokumentacijama o nabavi i prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti isključivo na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektroničkog oglasnika javne nabave do 4. travnja 2018. godine u 9:00 sati za OŠ „Fran Koncelak“ Drnje te do 11:00 sati za OŠ prof. Franje Viktora Šignjara Virje.

Ovi projekti energetskih obnova zgrada i korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, vezano uz provedbu operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, referentni broj poziva: KK.04.2.1.03, sufinanciraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt energetske obnove škole u Drnju ukupno vrijedan je 2,8 milijuna kuna, projekt energetske obnove škole u Virju 5,9 milijuna kuna,  a Županija je u navedenim projektima od strane Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja kao Posredničkog tijela razine I. i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ostvarila sufinanciranje u iznosu od 7,9 milijuna kuna, dok će ostatak od oko milijun kuna osigurati u svom proračunu.

Projektima energetske obnove planira se u proračunatoj energiji za grijanje postići ušteda od 70% te će se škola u Virju moći certificirati u energetski razred A iz sadašnjeg D, a škola u Drnju u energetski razred B, iz sadašnjeg F.

Služba ureda župana

Ovaj projekt se financira iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija te
Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini