Rezultati izbora za članove/članice Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 11. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14.) i članka 8. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/14.) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 6. sjednici održanoj 26. veljače 2018. utvrdila je i objavljuje

REZULTATE
IZBORA ZA ČLANOVE/ČLANICE ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

I. Županijsku skupštinu Koprivničko-križevačke županije čini 41 članova/članica, od kojih je 37 članova/članica glasovalo. Važećih glasačkih listića bilo je 37. Nevažećih glasačkih listića bilo je 0.

II. Pojedini kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

 1. Kandidat: CAR DARIO, Kalnik, Borje, dobili su 23 glasova;
  Zamjenica kandidata: MATUS KARLA, Križevci, Pesek,
  Predlagatelj: Glas mladih Križevci, sada Centar za mlade Križevci, Križevci
 2. Kandidat: CAR IVAN, Koprivnica, dobili su 22 glasova;
  Zamjenik kandidata: ŠOŠTARIĆ LOVRO, Koprivnica,
  Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice Koprivničko-križevačke županije
 3. Kandidatkinja: CELIŠČAK SONJA, Koprivnica, dobili su 22 glasova;
  Zamjenik kandidatkinje: PAPAC FRAN, Koprivnički Bregi,
  Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice Koprivničko-križevačke županije
 4. Kandidatkinja: HUNJAK JOSIPA, Križevci, Veliki Potočec, dobili su 22 glasova;
  Zamjenica kandidatkinje: HORVAT ROMANA, Križevci,
  Predlagatelj: Organizacija mladih HDS-a Križevci
 5. Kandidat: INDIR ZDESLAV, Novigrad Podravski, dobili su 12 glasova;
  Zamjenik kandidata: INDIR MISLAV, Novigrad Podravski,
  Predlagatelj: Hrvatska akademska zajednica
 6. Kandidat: JURKOVIĆ ŽELJKO, Križevci, dobili su 22 glasova;
  Zamjenik kandidata: KOVAČIĆ MATIJA, Kalnik, Šopron,
  Predlagatelj: Glas mladih Križevci, sada Centar za mlade Križevci, Križevci
 7. Kandidatkinja: KOVAČ MIRNA, Koprivnica, dobili su 23 glasova;
  Zamjenik kandidatkinje: ČESI IVAN, Koprivnica,
  Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice Koprivničko-križevačke županije
 8. Kandidatkinja: MALETIĆ IVA, Ferdinandovac, dobili su 23 glasova;
  Zamjenica kandidatkinje: KOLAR KATARINA, Ferdinandovac
  Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice Koprivničko-križevačke županije
 9. Kandidat: MARTINČEVIĆ MARKO, Križevci, dobili su 30 glasova;
  Zamjenik kandidata: PETRANOVIĆ EDUARD, Križevci,
  Predlagatelj: Organizacija mladih HSS Križevci
 10. Kandidat: MATUS SANDRO, Križevci, Pesek, dobili su 23 glasova;
  Zamjenik kandidata: AUGUSTINČIĆ IVAN, Križevci,
  Predlagatelj: Glas mladih Križevci, sada Centar za mlade Križevci, Križevci
 11. Kandidat: PERHARIĆ MATIJA, Križevci, dobili su 20 glasova;
  Zamjenik kandidata: KILIĆ VALENTINO, Križevci,
  Predlagatelj: Organizacija mladih HDS-a Križevci
 12. Kandidatkinja: PICIG DOROTEA, Križevci, Erdovec, dobili su 29 glasova.
  Zamjenik kandidatkinje: RATKOVIĆ IGNAC, Križevci,
  Predlagatelj: Učeničko vijeće Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.

III. Županijski savjet mladih Koprivničko-križevačke županije izabran je u sastavu:

 1. MARTINČEVIĆ MARKO za člana, PETRANOVIĆ EDUARD za zamjenika člana,
 2. PICIG DOROTEA za članicu, RATKOVIĆ IGNAC za zamjenika članice,
 3. CAR DARIO za člana, MATUS KARLA za zamjenicu člana,
 4. KOVAČ MIRNA za članicu ČESI IVAN za zamjenika članice,
 5. MALETIĆ IVA za članicu, KOLAR KATARINA za zamjenicu članice,
 6. MATUS SANDRO za člana, AUGUSTINČIĆ IVAN za zamjenika člana,
 7. CAR IVAN za člana, ŠOŠTARIĆ LOVRO za zamjenika člana,
 8. CELIŠČAK SONJA za članicu, PAPAC FRAN za zamjenika članice,
 9. HUNJAK JOSIPA za članicu, HORVAT ROMANA za zamjenicu članice,
 10. JURKOVIĆ ŽELJKO za člana, KOVAČIĆ MATIJA za zamjenika člana,
 11. PERHARIĆ MATIJA za člana, KILIĆ VALENTINO za zamjenika člana.

IV. Utvrđeni rezultati izbora objavit će se na web stranici Koprivničko-križevačke županije, kao i u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-06/17-03/3
URBROJ: 2137/1-02/03-18-26
Koprivnica, 26. veljače 2018.

PREDSJEDNIK:
Željko Pintar, v.r.