Rješenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu izgradnje nerazvrstane ceste NC 2 naselja Novačka u Općini Gola

Rješenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu izgradnje nerazvrstane ceste NC 2 naselja Novačka u Općini Gola