Župan podržao inicijativu za vraćanje financijskih sredstava ŽUC-evima

Župan Darko Koren održao je sastanak s ravnateljem ŽUC-a Koprivničko-križevačke županije Dragutinom Guzalićem i ravnateljem ŽUC-a Karlovačke županije Stjepanom Turkovićem te je uz župane još tri županije s ispodprosječnim prihodima županijskih uprava za ceste, Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske, potpisao Zahtjev za osnivanjem fonda izravnanja ulaganja na mreži županijskih i lokalnih cesta kojima upravljaju ŽUC-evi, usmjeren prema Vladi RH.

Navedeni Zahtjev dio je inicijative potekle od ŽUC-eva s ispodprosječnim prihodima, kojom se, uz podršku župana, želi utjecati na najavljene izmjene Zakona o cestama i vraćanje sredstava ŽUC-evima. Ravnatelj Guzalić dodao je kako su im u četiri godine smanjeni prihodi u iznosu od 40 milijuna kuna, što dovodi u pitanje sigurnost odvijanja prometa, a time i kvalitetu života stanovništva na određenom području.

U Zahtjevu je navedeno kako postoji problem višegodišnjeg smanjenja prihoda ŽUC-evima (otprilike 30%) na osnovu smanjenja naknade za ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, uz istovremeno smanjenje prihoda temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora Hrvatskih cesta. Obzirom na to da takve mjere pogađaju upravo financijski ispodprosječne ŽUC-eve, želi se pokrenuti inicijativa obnavljanja izvora financiranja županijskih i lokalnih cesta izmjenom članka 91. Zakona o cestama, na način da se za županijske i lokalne ceste osigura prihod 0,10 kuna od litre prodanog goriva i to izravno od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Taj bi se iznos raspoređivao ponajprije ŽUC-evima koji ostvaruju ispodprosječne prihode od godišnje naknade za ceste, sukladno propisanim kriterijima od strane navedenog Ministarstva i Ministarstva financija, s ciljem smanjenja razlika između pojedinih županija.

Inicijativi se planiraju priključiti i ostale županije s ispodprosječnim prihodima ŽUC-eva, želeći poslati jasnu poruku Vladi RH o potrebi stabiliziranja cestovnog sustava na mreži županijskih i lokalnih cesta te ujednačavanja standarda održavanja i ulaganja po kilometru ceste na svim područjima Hrvatske.

Služba ureda župana