Sazvana 14. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 14. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 17. lipnja 2019. (ponedjeljak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, Proračunska zaliha za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine, s prijedlogom Zaključka,

2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu:

3. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa „Međunarodna suradnja i EU projekti“, s prijedlogom Zaključka,

4. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka,

5. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,

6. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Komunalno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,

7. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Vodno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,

8. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa održivog gospodarenja energijom u 2018. godini, s prijedlogom Zaključka,

9. Razmatranje Godišnjeg izvješća o provedbi Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,

10. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka,

11. Razmatranje Izvješća o lovnom gospodarstvu i šumarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini, s prijedlogom Zaključka,

12. Razmatranje Izvješća o Ruralnom razvoju na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini, s prijedlogom Zaključka,

13. Razmatranje Izvješća o radu Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama na području Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu,

14. Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka,

15. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka,

16. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka,

17. Razmatranje Izvješća o radu Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije i realizaciji programske djelatnosti sporta u 2018. godini, s prijedlogom Zaključka,

18. Razmatranje Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije i realizaciji programske djelatnosti tehničke kulture u 2018. godini, s prijedlogom Zaključka,

19. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa odgoj, obrazovanje, kultura i drugi interesi građana za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka,

20. Razmatranje Izvješća o provedbi Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine, za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka,

21. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Koprivničko-križevačke županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka,

22. Donošenje Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju,

23. Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko–križevačke županije,

24. Donošenje Zaključka o prihvaćanju provedbe razvoja infrastrukture Projekta širokopojasnog pristupa na području grada Koprivnice i općina Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac,

25. Donošenje Zaključka o davanju prijedloga izmjena Mreže javne zdravstvene službe,

26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu zakupnine za poslovni prostor u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije,

27. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na odluke o zakupu poslovnog prostora i najmu opreme zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,

28. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na odluke o zakupu poslovnog prostora u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan Mreže javne zdravstvene službe,

29. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Gornjoj Rijeci,

30. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Koprivničko-križevačke županije,

31. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu – Proračunska zaliha, s prijedlogom Zaključka, za:
a) travanj,
b) svibanj,

32. Pitanja i prijedlozi članova i članica.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.