Sazvana 3. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar sazvao je 3. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 26. rujna 2017. (utorak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za I. polugodište 2017. godine,
 2. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu,
 3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu,
 4. Davanje Mišljenja na prijedlog za imenovanje načelnika Policijske uprave koprivničko-križevačke,
 5. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana Koprivničko-križevačke županije,
 7. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije,
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije,
 9. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije,
 10. Donošenje Odluke o prodaji dionica trgovačkog društva:
  1. Ceste d.d. Bjelovar
  2. PZC VARAŽDIN d.d.
 11. Donošenje Odluke o donošenju Operativnog plana razvoja cikloturizma Podravine i Prigorja,
 12. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Rješenja o proglašenju šume „Borik“ šumom s posebnom namjenom,
 13. Donošenje Odluke o pristupanju Koprivničko-križevačke županije PANNON europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću,
 14. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za umirovljenike i osobe starije životne dobi Koprivničko-križevačke županije,
 15. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mrtvozorstvu,
 16. Donošenje Javnog poziva za predlaganje članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije,
 17. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije,
 18. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije,
 19. Donošenje Rješenja o imenovanju članova/članica i zamjenika članova/članica Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji,
 20. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije,
 21. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članica Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji,
 22. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkih društava u kojima Koprivničko- križevačka županija ima dionice ili poslovne udjele, za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka:
  1. „Piškornica“,
  2. Ceste“ d.d. Bjelovar,
  3. PZC Varaždin,
  4. „Geopodravina“ d.o.o.,
 23. Donošenje Odluke o pokretanju i provedbi postupka likvidacije Trgovačkog društva „Geopodravina“ d.o.o.,
 24. Donošenje Zaključka o otpisu potraživanja zakonske zatezne kamate za studentski kredit,
 25. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu – Proračunska zaliha za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine, s prijedlogom Zaključka,
 26. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, Proračunska zaliha za:
  1. srpanj
  2. kolovoz,
 27. Informacija o predlaganju člana Nadzornog odbora „Piškornice“ d.o.o.,
 28. Informacija župana Koprivničko-križevačke županije o imenovanju predsjednika/predsjednica i članova/članica upravnog vijeća:
  1. „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja,
  2. Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije,
  3. Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije
 29. Informacija župana Koprivničko-križevačke županije o imenovanju predsjednika/predsjednica i članova/članica upravnog vijeća:
  1. Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije,
  2. Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije,
  3. Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
  4. Ljekarni Koprivnica,
  5. Ljekarne Križevci,
  6. Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica,
 30. Pitanja i prijedlozi članova i članica.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.