U HGK Županijskoj komori Koprivnica održan skup na temu „Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata sredstvima EU“

U sklopu Tjedna EU fondova Koprivničko-križevačke županije, koji se održava u organizaciji Koprivničko-križevačke županije, HGK Županijske komore Koprivnica, Grada Koprivnice, PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja i Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, u prostorima HGK Županijske komore Koprivnica održan je skup na temu „Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata sredstvima EU“.

Sudionike skupa u ime organizatora pozdravili su zamjenik župana Ratimir Ljubić i viša stručna suradnica Renata Lohajner, naglasivši kako je cilj promotivnih aktivnosti informirati poduzetnike o fondovima EU te ih potaknuti na korištenje EU sredstava u financiranju svojih projekta. Zamjenik Ljubić ujedno je pohvalio ulogu poduzetničkih potpornih institucija na području Županije te pozvao poduzetnike da njihove savjete i pomoć u pripremi i provedbi projekata.

Aktualne EU natječaje za poduzetnike, natječaje koji se mogu očekivati tijekom 2018. godine i financijske instrumente predstavio je Igor Bobek iz HGK, dok je drugi otvoreni natječaj u okviru B Light Grant Sheme, programa suradnje malih i srednjih poduzetnika na pograničnom području Mađarska-Hrvatska u okviru INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., predstavio Tomislav Kovačić iz PORA-e Razvojne agencije. Primjer dobre prakse provedbe EU projekata te iskustva tvrtke Rasco predstavili su suvlasnik i direktor podrške poslovanju  Darko Paviša, direktorica financija Ružica Petričec Fabijanec te stručni suradnik za EU projekte Snježana Androtić.

Tjedan EU fondova Koprivničko-križevačke županije organizira se u povodu obilježavanja Europskog tjedna i „Dana otvorenih vrata EU projekata“ u koordinaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, uz podršku Europske komisije. Cilj Tjedna EU fondova je informiranje šire javnosti o EU projektima koji se provode na području Koprivničko-križevačke županije, kao i o aktualnim natječajima namijenjenima javnom, privatnom i civilnom sektoru u Županiji.

Služba ureda župana

Izvor fotografija: HGK Županijska komora Koprivnica