U Križevcima održan sastanak u vezi financiranja Tima 2 hitne medicinske pomoći

Zamjenik župana Ratimir Ljubić sastao se s gradonačelnikom Križevaca Mariom Rajnom i načelnicima općina Gornja Rijeka Darkom Fištrovićem i Sveti Ivan Žabno Nenadom Bošnjakom, kako bi razgovarali o financiranju Tima 2  hitne medicinske pomoći u Križevcima.

Ovaj sastanak nastavlja se na prijašnje dogovore glede osiguravanja Tima 2 hitne medicinske pomoći u Đurđevcu, a Županija će dio sredstava kojima je prije financirala Tim 2 u Križevcima preusmjeriti na Tim 2 u Đurđevcu.

Iz tog razloga Grad Križevci i četiri općine Sveti Ivan Žabno, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Gornja Rijeka sufinancirali bi Tim 2 u Križevcima s ukupno 250.000,00 kuna, a isto toliko bi sufinancirala i Koprivničko-križevačka županija te Grad Đurđevac.

Cilj je da se zadrži Tim 2 u Križevcima, a isto tako i da Grad Đurđevac dobije Tim 2, kako bi svim građanima bila dostupna medicinska pomoć.

Služba ureda župana

Izvor fotografije: krizevci.hr