U Županiju stiglo 3,7 milijuna kuna za 17 projekata lokalnog i regionalnog razvoja

U srijedu, 16. svibnja ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, zajedno s predstavnicima lokalne i regionalne samouprave, potpisala je 374 ugovora o sufinanciranju projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice i Programu podrške regionalnom razvoju ukupne vrijednosti 80 milijuna kuna.

U ime Koprivničko-križevačke županije ugovor je potpisao zamjenik župana Ratimir Ljubić i to za projekt „Izgradnja zgrade primarne zdravstvene zaštite u Gornjoj Rijeci III. faza“ vrijedan 200.000 kuna, dok je u Županiju ukupno stiglo 3,7 milijuna kuna za 17 projekata lokalnog i regionalnog razvoja.

Osim Županiji, projekti su odobreni i općinama Hlebine, Koprivnički Bregi, Đelekovec, Sokolovac,  Virje, Peteranec, Novo Virje, Kalnik, Legrad, Gornja Rijeka, Kloštar Podravski, Rasinja, Ferdinandovac, Koprivnički Ivanec, Gola, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi nacionalne mjere za ostvarenje ravnomjernog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske, a putem Programa održivog razvoja lokalne zajednice i Programa podrške regionalnom razvoju, kontinuirano pomaže slabije razvijenim jedinicama lokalne i područne samouprave u provedbi infrastrukturnih projekata koji su prepoznati kao potreba i razvojni prioritet. Prvenstveno se to odnosi na projekte iz područja komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture za koje se procijeni da će pridonijeti poboljšanju standarda i kvalitete života lokalnog stanovništva te stvoriti preduvjete za gospodarski i društveni razvoj slabije razvijenih područja. U protekle dvije godine putem ovih programa sufinancirana su 722 projekta u ukupnom iznosu 212 milijuna kuna.

Služba ureda župana